DOMENY.PRO


DOMENY.PRO
DOMAINS CONCIERGE
DOMENY PROFESJONALNIE


Rejestracja telefoniczna domen - jesteśmy pierwszym Domain Concierge

Proste reguły serwisu:
- główny identyfikator Klienta to jego numer telefonu (Klient może zmienić główny kanał kontaktu na email, telegram, fax itp.);
- Klient może ustanowić hasło do zleceń telefonicznych (zarówno statyczne jak i dynamiczne) oraz dodatkowe hasło bezpieczeństwa;
- Klient może ustanowić dualny system potwierdzania zleceń (np. telefon+email);
- standardowo zlecenie emailem musi zostać potwierdzone telefonicznie (np. SMSem) poprzez przesłanie dodatkowego unikatowego 11-cyfrowego tokena rozpoczynającego się od znaku # (Klient sam generuje taki token z przypadkowych cyfr np. #20748015728 - do każdego zlecenia token powinien być inny);
- płatność za zamawiane usługi Klient uiszcza kartą płatniczą lub z wcześniej dokonanej przedpłaty;
- przyjmujemy przedpłaty min. 1000 zł brutto (lub większe); gdy wartość salda Klienta spadnie poniżej 500 zł brutto, prześlemy zaproszenie do dokonania nowej przedpłaty;
- przy zleceniach telefonicznych stałych Klientów płatność odbywa się na samym końcu połączenia przy założeniu, że operacja płatności trwa 10 minut (czas zryczałtowany na potrzeby obliczeń kwoty do zapłaty);
- dla nowych Klientów opłatę za rejestrację Klienta oraz za pierwsze 30 minut połączenia, pobieramy z góry;
- standardowo obsługujemy Klientów całodobowo - jednak może się zdarzyć, że nasz operator nie odpowie na pierwszy telefon - proponujemy w takim wypadku powtarzać połączenia aż do skutku (dzwoniąc nawet kilka razy) - za każdą próbę połączenia (min. 6 sygnałów) przyznamy 5% rabatu na koszt obsługi telefonicznej za pierwsze 30 min połączenia (maksymalny rabat: 100%);
- wszystkie ceny netto (bez VAT); do cen należy dodać aktualną stawkę VAT (23%);
- istnieje możliwość rozliczenia transakcji w EUR lub USD a także sprzedaż usług ze stawką VAT 0% (dla Nabywcy z EU VAT Id. aktywnym w systemie VIES);
- gwarantujemy stałe ceny - ich zwiększenie może następić wyłącznie w przypadku gdy dostawca (np. rejestr domeny) zwiększy ceny lub gdy zmienią się kursy walut (dla domen zagranicznych rejestrów);
- w pakiecie usługa VIP-Private - e-mail Abonenta zabezpieczony przed spamem (bezpłatna usługa) [regulamin usługi dostępny na życzenie];
- w zakresie rejestracji i utrzymania domen obowiązują zasady i regulaminy danego rejestru domen (np. dla domeny .PL jest to NASK);
- usługi mogą być fakturowane przez różne podmioty partnerskie;
- możliwość przygotowania indywidualnego pakietu umów i zasad oraz fakturowania zbiorczego.

CENNIK:
operacja cena netto
rejestracja nowego Klienta (e-mail, fax) 0,00 zł
rejestracja telefoniczna nowego Klienta 15,00 zł
obsługa przyjęcia przedpłaty (min. 1000 zł brutto) 0,00 zł
prowizja za płatność kartą (liczona od wartości transakcji) 2,5%
prowizja za płatność przelewem, przelewem ExpressElixir, przelewem BM.PL brak
obsługa telefoniczna (z płatnością kartą); za pierwsze 30 minut połączenia
(każde następne rozpoczęte 30 minut to połowa stawki)
70,00 zł
obsługa telefoniczna z przedpłaty; za każde rozpoczęte 30 minut połączenia 30,00 zł
obsługa e-mailowa 0,00 zł
doradztwo w zakresie wyboru optymalnej domeny biznesowej lub projektowej 450,00 zł
rejestracja domeny .PL 19,00 zł
rejestracja domeny funkcjonalnej typu .COM.PL 15,00 zł
rejestracja domeny regionalnej typu .WROCLAW.PL 11,00 zł
rejestracja domen globalnych: .COM .NET .ORG .BIZ .INFO 32,00 zł
rejestracja domeny .PRO 73,00 zł
rejestracja domeny .EU 30,00 zł
rejestracja domeny .DE 29,00 zł
rejestracja domeny .UK oraz .CO.UK 42,00 zł
rejestracja/odnowienia/reaktywacja domen międzynarodowych (ccTLD) lub nowych domen globalnych najwyższego poziomu (new-TLD) wycena na życzenie
odnowienie domeny .PL
(reaktywacja: +15 zł)
54,00 zł
odnowienie domeny funkcjonalnej typu .COM.PL
(reaktywacja: +15 zł)
44,00 zł
odnowienie domeny regionalnej typu .WROCLAW.PL
(reaktywacja: +15 zł)
24,00 zł
odnowienie domen globalnych: .COM .NET .ORG .BIZ .INFO
(reaktywacja: +350 zł)
46,00 zł
odnowienie domeny .PRO 95,00 zł
odnowienie domeny .EU
(reaktywacja: +15 zł)
35,00 zł
odnowienie domeny .DE
(reaktywacja: +100 zł)
37,00 zł
odnowienie domeny .UK oraz .CO.UK
(reaktywacja: +10 zł)
42,00 zł
odblokowanie usług objętych pakietem VIP-Private (tj. zmiana abonenta [cesja] lub zmiana adresu e-mail) 4500,00 zł
Utworzenie wizytówki (usługa eVisitCard)
prosta strona HTML z opisem firmy/projektu + projekt prostego logo + przekierowanie poczty
320,00 zł
Utrzymanie eVisitCard (za każdy rozpoczęty rok) 50,00 zł
Pełny serwis internetowy w technologii CMS (silnik: WordPress) 5750,00 zł
Pakiet SIW (System Identyfikacji Wizualnej) LogoBrandPlus
logo + wizytówki + doradztwo w zakresie wyboru nazwy
6850,00 zł
Pakiet hostingowy Initio (za każdy rozpoczęty rok usługi)
HD: 1 GB; transfer: 5 GB/m-c; limit domen: 10
rabat przy zakupie:
na 2 lata: 10%
na 3 lata: 15%
na 5 lat: 25%
89,00 zł
Pakiet hostingowy Progresso (za każdy rozpoczęty rok usługi)
HD: 10 GB; transfer: 50 GB/m-c; limit domen: brak
rabat przy zakupie:
na 2 lata: 10%
na 3 lata: 15%
na 5 lat: 25%
265,00 zł
Pakiet hostingowy Magnifico (za każdy rozpoczęty rok usługi)
HD: 20 GB; transfer: 100 GB/m-c; limit domen: brak
rabat przy zakupie:
na 2 lata: 10%
na 3 lata: 15%
na 5 lat: 25%
435,00 zł


Centrum Obsługi Klienta:
6 0 0 - 7 6 5 - 7 6 5
email: cok [małpa] domeny.pro


Copyright © DOMENY.PRO 2011-2020